lunes, 4 de mayo de 2009

VIDEO: AS-SALAFIYAH/ SHEIJ ALBANI RAHIMAHU ALLAH

Assalamou alaykoum wa rahmatou Allahi wa barakatou

Enlace directo: http://www.salafishare.com/28099XMF2LBQ/CZW2E49.wmv

Clicar en Downloand file

by : Ibn-Salaf